Koszt uruchomienia produkcji elektroniki

NRE (Non-Recurring Engineering) jest pojęciem szerokim, odnoszącym się do jednorazowego kosztu opracowania, zaprojektowania, testowania lub wykonania nowego produktu.

Może oznaczać różne rzeczy w różnych branżach, w zależności od produktu, procesu, a nawet strategii łańcucha dostaw. W przemyśle PCB – zwłaszcza w produkcji kontraktowej – NRE odnosi się do specyficznych kosztów uruchomienia związanych z produkcją nowo wprowadzonego modułu PCB lub urządzenia.

Zamiennie dla NRE w branży w użyciu spotkać można też określenia takie, jak: start up costs, E-test costs, setup costs lub koszty uruchomienia czy związane z sitem jak stencil czy szablon.

Klient płaci za NRE tylko raz, w przeciwieństwie do kosztów montażu (te są zależne od technologii produkcji, ilości płytek, przewidywanego czasu montażu, itp.), które muszą być stale ponoszone w celu utrzymania produkcji produktu. Gdy obwód drukowany zostanie już zaprojektowany, a lista elementów wraz z zakresem technologii zdefiniowana, można wówczas wytwarzać dowolną liczbę płytek bez zwiększania kosztów NRE.

 

NRE - koszt uruchomienia produkcji

 

Ale jakie dokładnie czynności są wykonywane, aby rozpocząć produkcję nowego urządzenia:

  • Projektowanie i wykonanie szablonu do pasty lutowniczej (tzw. sita);
  • Zaprogramowanie automatu Pick & Place, maszyn do lutowania selektywnego, na fali, maszyn optycznych do kontroli jakości;
  • profilowanie pieca przy procesie SMT;
  • przygotowanie dokumentacji montażowej;
  • organizacja procesu produkcyjnego;
  • przygotowanie fixtur produkcyjnych;
  • Przygotowanie drukarki pasty wraz szablonem odpowiadającym projektowi;
  • Projektowanie i wykonanie testerów.

 

Warto zaznaczyć, że czasami przezbrojenie automatów może zająć więcej czasu, niż właściwa produkcja. Dlatego też nie opłaca się produkować „na raty” małymi partiami. Zamiast zlecać kilkadziesiąt płytek miesięcznie, lepszym rozwiązaniem byłoby zamówić większą ich liczbę co kwartał.

 

Jak już wspominano powyżej niektóre koszty jednorazowe (NRE) są nieuniknione w każdym projekcie. Niezbędne jest wykonanie szablonu i testera dla PCB, jak również poświęcenie określonego czasu na zaprogramowanie maszyn do produkcji i montażu zgodnie z wytycznymi.

Istnieje jednak szereg czynników mogących wpłynąć na całkowity koszt NRE, a świadomość tych czynników może przyczynić się do zmniejszenia tych kosztów, które często mogą wydawać się arbitralne. Parametry mające największy wpływ na koszty NRE to wymiary fizyczne, ilość padów montażowych dla elementów SMT, wielkość panelu produkcyjnego, tudzież wielkość partii produkcyjnej, liczba warstw dla konkretnego projektu PCB oraz zakres zastosowanej technologii dla wytworzenia danego modułu elektronicznego (im prostszy i mniej kontrolowany proces, tym koszty jednorazowe niższe).

 

Podsumowując, koszt uruchomienia produkcji (NRE) jest kosztem jednorazowym dla danego PCBA, który występuje tylko przy pierwszej partii produkcyjnej. Wprowadzenie zmian do PCB lub listy materiałowej w przyszłych partiach będzie oznaczało zatem zmianę wersji projektu co spowoduje konieczność poniesienia przez klienta ponownej opłaty za uruchomienie produkcji.

Wielkość takiego kosztu zależeć będzie od zakresu wprowadzonych zmian, istnieją zatem przypadki, gdzie koniecznym będzie poniesienie tylko części kosztu.

 

Na życzenie klienta, w przypadku każdej oferty, dedykowany opiekun projektu z firmy ELHURT jest wstanie wyjaśnić co dokładnie wpłynęło wysokość kosztu jednorazowego oraz jakich rozwiązań w przyszłości unikać na etapie projektowania, aby koszt jednorazowy utrzymywać na relatywnie niskim poziomie.