Znaki UE
Elhurt EMS Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
„Udział w brażowych wydarzeniach w Danii oraz Finlandii w celu promocji oferty produkcji kontraktowej elektroniki firmy Elhurt EMS”
Celem projektu jest promocja usług EMS na targach:
1) Targi Subcontracting Trade Fair – Tampere, Alihankinta, Finlandia – 09/2022
2) Targi Elektronics fair 2022 – Dania – 30.08-1.09.2022
Całkowity koszt realizacji projektu: 65 593,19 PLN
Kwota dofinansowania projektu ze środków europejskich (EFRR): 32 796,60 PLN
Znaki UE
Elhurt EMS Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
„Udział w targach branżowych w Finlandii, Niemczech i Szwecji- promocja usług EMS”
Celem projektu jest promocja usług EMS na targach:
1) Targi Subcontracting Trade Fair – Tampere, Alihankinta, Finlandia – 09/2021
2) Targi Elektronik Eriksbergshallen Stockholm – 06/2022
3) Targi SMT Connect – Niemcy – 10-12/05/2022
Całkowity koszt realizacji projektu: 79 999,92 PLN
Kwota dofinansowania projektu ze środków europejskich (EFRR): 39 999,96 PLN

Znaki UE

Elhurt sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

„Udział w targach branżowych w Finlandii – promocja usług EMS”

Celem projektu jest promocja usług EMS na targach:
1) Targi Subcontracting Trade Fair – Tampere, Alihankinta, Finlandia – 24-26/09/2019
2) Targi Subcontracting Trade Fair – Tampere, Alihankinta, Finlandia – 29/09-01/10/2020

Całkowity koszt realizacji projektu: 52 461,82 PLN
Kwota dofinansowania projektu ze środków europejskich (EFRR): 26 230,91 PLN


Znaki UE

Elhurt sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

„Udział w targach branżowych w Szwecji i Danii – promocja usług EMS”

Celem projektu jest promocja usług EMS na targach:
1) Targi Elektronik – Åbymässan – Göteborg, Szwecja – 27-28/03/2019
2) Targi EOT – Electronics of Tomorrow – Herning, Dania – 07-09/05/2019
3) Targi E20 – Electronics Technology – Odense, Dania – 09/2020

Całkowity koszt realizacji projektu: 105 433,72 PLN
Kwota dofinansowania projektu ze środków europejskich (EFRR): 52 716,86 PLN


Logo - zestawienie - unia2

RPPM.02.02.01-22-0067/16-00

Elhurt sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Zakup linii wielkoseryjnego montażu SMT na potrzeby Elhurt sp. z o.o. w Gdańsku”

Celem projektu jest znaczące podniesienie mocy produkcyjnych oraz poprawienie aspektów jakościowych samego procesu montażu SMT.

Wartość projektu: 3.067.005 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 790.000 PLN

—-

W związku z zakończeniem postępowania przetargowego dotyczącego realizacji projektu „Zakup linii wielkoseryjnego montażu SMT na potrzeby Elhurt sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, numer umowy RPPM.02.02.01-22-0067/16-00 informujemy, że w dniu 16.05.2017 zakończono postępowanie ofertowe. Wybraną ofertą jest oferta firmy PB Technik sp. z o.o. z siedzibą w Warsawie, ul. Zwoleńska 27.


logo-unia

WND-RPPM.01.01.02-00-048/13

W dniu 30.12.2013 podpisaliśmy umowę z Agencją Rozwoju Pomorza w zakresie dofinansowania projektu WND-RPPM.01.01.02-00-048/13 prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Micro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Celem projektu jest zwiększenie wydajności istniejącego parku maszynowego i poprawa jakości świadczonych usług naszego przedsiębiorstwa.

Realizację projektu zaplanowano na okres od 01.07.2014-30.06.2015 roku.

W dniu 30.06.2015 r. zakończono realizację projektu WND-RPPM.01.01.02-00-048/13

Zrealizowanie projektu (zakup środków trwałych) przyczyniło się do rozwoju technologicznego firmy poprzez zwiększenie wydajności, poprawy jakości i wzrostu aktywności eksportowej firmy oraz poszerzenia jej dotychczasowych możliwości produkcyjnych firmy o:

realizację zleceń montażu konstrukcji charakteryzujących się dużą gęstością upakowania elementów
realizację zleceń montażu konstrukcji o większej precyzji położenia elementów

Dzięki realizacji projektu, wprowadzono na rynek nowe wysokiej jakości usługi.


logo-unia

WND-RPPM.01.02.00-00-056/12

W dniu 17.12.2013 podpisaliśmy umowę z Agencją Rozwoju Pomorza w zakresie dofinansowania projektu WND-RPPM.01.02.00-00-056/12 prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP.

Celem projektu jest rozszerzenie możliwości produkcyjnych naszego przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych usług w zakresie montażu elementów elektronicznych.

Realizację projektu zaplanowano na okres od 01.01.2014-31.12.2014 roku.

W dniu 25.06.2014 zakończono realizację projektu.

Zrealizowanie projektu (zakup maszyn) poszerza dotychczasowe możliwości produkcyjne o:
1. usługę montażu SMT elementów z rastrem od 0.2 mm mającą szczególnie zastosowanie w nowoczesnych i zaawansowanych technicznie konstrukcjach,
2. usługę montażu w technologii lutowania selektywnego umożliwiającą uzupełnienie montażu ręcznego poprzez montaż automatyczny, dzięki czemu eliminuje się błędy spowodowane czynnikiem ludzkim i uzyskuje się większą powtarzalność i niezawodność procesu;

Wdrożenie obu technologii umożliwi nam realizacje zleceń dla aplikacji medycznych, telekomunikacyjnych, militarnych oraz innych branżach, gdzie powtarzalność wyrobu jest krytyczna.


logo-unia

WND-POIG 08.02.00-22-068/13

W dniu 20.11.2013 podpisaliśmy umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania projektu prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Celem projektu jest wdrożenie wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi naszych klientów oraz firmą Elhurt w procesach wymiany zamówień oraz sprzedaży.
Projekt podzielono na etap fazy koncepcyjnej, fazy zakupu infrastruktury oraz fazy zakupu oprogramowania. Realizację projektu zaplanowano na okres XII.2013-IX.2015. Wdrożenie wymiany danych przyczyni się do zwiększenia efektywności procesów administracyjnych związanych z wymianą handlową zarówno po stronie naszych klientów jak i Elhurt . Realizacja projektu stanowi kontynuację wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w różnych aspektach funkcjonowania naszej organizacji.

W pierwszym etapie realizacji zostanie wybrany ostateczny format wymiany danych, dlatego wszystkich klientów zainteresowanych wymianą danych w procesach zamawiania i fakturowania z naszą firmą zachęcamy do zgłoszenia swojego zainteresowania naszym przedstawicielom handlowym.

W ramach projektu „Wdrożenie elektronicznej wymiany danych w procesach obsługi zamówień klientów i fakturowania przez Elhurt Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, realizujemy etap wykonywania i wdrożenia aplikacji wymiany danych w procesie obsługi zamówień i e-fakturowania.

AUTOMATYCZNA WYMIANA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

W ramach projektu „Wdrożenie elektronicznej wymiany danych w procesach obsługi zamówień klientów i fakturowania przez Elhurt Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, stworzono rozwiązanie umożliwiające automatyczną wymianę danych w procesie obsługi zamówień i e-fakturowania. Wymiana taka może być realizowana w oparciu o pliki xml wymieniane przez partnerów za pośrednictwem komunikacji POP3/SMTP, AS2, FTP. Istotą wymiany jest odebranie od klienta zamówienia w ustalonym formacie i automatyczne zapisanie go w systemie ERP Elhurt Sp. z o.o. oraz późniejsze automatyczne informowanie klienta o statusie zamówienia (plik xml zawierający informację o przyjęciu i zmianach w zamówieniu) oraz o dokonanej wysyłce (plik xml zwany awizem wysyłki zawierający szczegółowe informacje dotyczące warunków dostawy i zawartości przesyłki). Dodatkową funkcjonalnością jakie daje stworzone rozwiązanie jest możliwość wysłania do klienta faktury w postaci pliku xml lub/i pdf. Elhurt Sp. z o.o. dopuszcza inny format wymienianych plików oraz formę komunikacji – taka sytuacja wymaga odrębnych, obustronnych ustaleń.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do uruchomienia tego typu współpracy z naszą firmą. W celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji na temat wyżej opisanego rozwiązania i procesu uruchomienia prosimy do kontakt na adres e-mail