Zapraszamy na stronę w pełni dedykowaną prototypom!

Zachęcamy do składania zapytań ofertowych – formularz zapytania


Szybkie i sprawne wykonanie prototypu w celu weryfikacji projektu urządzenia jest niezbędne przed rozpoczęciem produkcji masowej. Realizacja montażu umożliwia sprawdzenie projektu pod kątem założeń konstruktorskich oraz montażowych.

Proces wdrożenia modułu elektronicznego do produkcji masowej jest bardzo trudny i czasochłonny. Aby maksymalnie skrócić ten czas i zweryfikować założenia działu R’n’D niezbędne jest jak najszybsze wyprodukowanie prototypów. Dlatego też w ofercie Elhurt znalazła się usługa szybkich prototypów, które jesteśmy w stanie wycenić już w 24h* i wyprodukować nawet w 5dni* roboczych (*czas wyceny i produkcji uzależniony jest od złożoności projektu, ilości prototypów oraz dostępności komponentów).

Podstawą projektowania produktu końcowego jest gotowy prototyp, dzięki któremu zweryfikujemy założenia projektowe, przyśpieszymy czas stworzenia właściwego produktu oraz ograniczymy ryzyko wprowadzania kosztownych poprawek na dalszych etapach cyklu życia produktu. Dobrą praktyką konstruktorską jest wielokrotne tworzenie MVP (Minimum Viable Product – działający produkt z minimum funkcjonalności). Może wiązać się to z sześcioma lub nawet dwunastoma rewizjami projektu, zanim uzyskamy DFMA (Design for Manufacture and Assembly), czyli projekt gotowy do produkcji w partii seryjnej.

Dzięki bogatemu doświadczeniu w dziedzinie produkcji, jesteśmy doskonałym wyborem dla wszystkich prototypowych projektów, a nasze usługi skierowane są głównie do działów konstruktorskich (R’n’D). Zatrudniając doświadczony zespół inżynierów oferujemy wysokiej jakości możliwości produkcyjne. Nasi klienci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie przy wdrażaniu nowego produktu, zarówno od strony zakupu elementów, jak i realizacji montażu – oferujemy kompleksową pomoc – począwszy od projektowania, poprzez szybkie zaopatrzenie w niezbędne podzespoły i PCB, aż po produkcję prototypów i testowanie. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam zaoferować klientowi różne sposoby udoskonalenia produktu oraz procesu produkcyjnego jeszcze w trakcie samego wdrażania (m.in. przy wyborze komponentów, oferując nowoczesne rozwiązania techniczne oraz pomoc w doborze zamienników).

Dzięki naszej specjalizacji w produkcji kontraktowej elektroniki (EMS), firma Elhurt oferuje kompleksowe usługi po konkurencyjnych cenach, które z powodzeniem zaspokajają potrzeby wielu branż, od motoryzacji po towary konsumpcyjne. Wykonujemy większość dostępnych operacji związanych z realizacją projektu, które obejmują między innymi zaopatrzenie w obwody drukowane oraz komponenty, montaż SMT i THT, nakładanie powłok ochronnych, testowanie, zalewanie modułów, opakowania zgodne z standardem ESD i wysyłkę. Nasz wykwalifikowany personel zadba o to, aby wszystkie procesy montażu i realizacji produktów były wykonywane dokładnie i na czas.


W zależności od specyfiki projektu, proces prototypowania  zakłada następujące etapy:

 • analiza specyficznych wymogów klienta
 • dostosowanie do wymogów produkcyjnych
 • elastyczny plan wdrożenia
 • wsparcie przy doborze komponentów
 • kompletacja elementów
 • zaopatrzenie w wysokiej jakości obwody drukowane
 • wykonywanie szablonów do nakładania pasty lutowniczej
 • montaż w technologii SMT
 • montaż w technologii THT
 • lakierowanie
 • testowanie układów elektronicznych
 • montaż układów w obudowach
 • przygotowanie układów do transportu

Rozwój nowego produktu – plan postępowania według ELHURTU

Rozwój produktu to skomplikowany proces składający się z wielu faz, w którym każda kolejna faza jest równie istotna co poprzednia. Dla niedoświadczonej firmy kuszące może być pominięcie któregoś z etapów, aby skrócić czas wdrożenia urządzenia. Takie praktyki często prowadzą do powołania do życia urządzenia, które nie spełnia podstawowych założeń lub jest po prostu za drogie.

Usługa szybkiego prototypowania w Elhurcie pozwoli na przeprowadzenie pełnego wdrożenia urządzenia dzięki wysokiej elastyczności i wyspecjalizowaniu w tej dziedzinie. Dzięki naszym usługom dedykowanym do działów konstruktorskich jesteśmy w stanie skrócić czas poświęcony na walidację projektów i szybsze przejście do produkcji masowej.

Pełen proces wdrożenia nowego produktu można podzielić na sześć kolejno występujących po sobie kroków:

1. Powstanie idei i sprawdzenie pomysłu

Jeżeli nie masz pewności, czy pomysł na produkt sprawdzi się na rynku, spróbuj odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Jaki problem rozwiązuje produkt?
 • Kim jest konsument, do którego skierowany jest produkt?
 • Czy już istnieją podobne rozwiązania?
 • Czym nowy produkt wyróżni się na rynku i czy spełnia to oczekiwania konsumentów?
 • Jak duży może być rynek na ten produkt?

Odnalezienie właściwej drogi rozwiązania problemu, przed jakim ma stanąć nowy produkt nie obędzie się bez zbadania rynku konsumenta i jego potrzeb. Dla poznania potencjału produktu niezbędne jest zdiagnozowanie jak wielu konsumentów zmaga się z danym problemem i jakie fundusze są gotowi przeznaczyć na urządzenie które pozwoli im ten problem codzienności rozwiązać. Znalezienie właściwego produktu i umiejscowienie go w odpowiednim pułapie cenowym na samym początku przedsięwzięcia może zwiększyć szanse na stworzenie udanego projektu.

Rozwój nowego produktu - proces

2. Projektowanie produktu

Działy R&D lub firmy specjalizujące się w projektowaniu uzyskując niezbędną wiedzę na temat pułapów cenowych i oczekiwań konsumentów, dopasowywać będą rozwiązania techniczne do potrzeb rynku. W trakcie projektowania niezbędna jest orientacja w nowościach technologicznych i znajomość rynku elektroniki. Takie organizacje znają konkurencję, posiadają niezbędną wiedzę, narzędzia do przetestowania oraz wykonania niezbędnych badań i przeprowadzenia produktu przez procedury prawne stawiane przez zharmonizowane dyrektywy Unii Europejskiej.

3. Prototypowanie urządzenia

Kolejnym krokiem jest wykonanie prototypu urządzenia, które najlepiej jest zlecić firmie, która specjalizuje się w produkcji kontraktowej. Rozwój nowego produktu i dobór komponentów nie kończy się na projektowaniu. Na tym etapie projektu należy zadbać o dostosowanie produktu do obowiązujących standardów, ponieważ wprowadzanie zmian w późniejszych etapach może być znacznie droższe. Przez nacisk na szybkie wprowadzenie nowego urządzenia faza ta jest często pomijana, co prowadzi do zwiększenia ryzyka. Moduł może po prostu nie działać właściwie, odbiegać od założeń, a nawet nie spełniać norm jakościowych. Każde nowe urządzenie powinno uzyskać kilka rewizji prototypu, które umożliwiają walidację zastosowanych rozwiązań, poprawności działania oraz optymalizacji projektu pod kątem produkcji. Zwyczajowym jest tworzenie kilku, a nawet kilkunastu wersji urządzenia. Doskonałym rozwiązaniem jest zlecenie produkcji prototypów firmie takiej jak Elhurt, która już na tym etapie pomoże w wykryciu wad konstrukcyjnych, problemów montażu, skalowalności produkcji czy też dostępności komponentów. 

Proces-prototypowania-urządzenia-elektronicznego-2

4. DFMA

Zlecając produkcję kontraktową firmie Elhurt można wykorzystać szeroką wiedzę inżynierów aplikacyjnych, którzy doradzą w doborze elementów, które pozwolą na maksymalne ograniczenie kosztów, zapobiegną problemom z dostępnością towarów oraz poradzą, jak zmodyfikować produkt w celu poprawy jakości modułu. W ten sposób wykonujemy ostateczną rewizję produktu, która kończy się sporządzeniem pełnej dokumentacji, wymagań materiałowych, szczegółowej specyfikacji i pełnego opisu produktu.

5. Preprodukcja

Finalizacją czwartego kroku jest tak zwany „golden sample”, który powstaje jako pilot produktu. Cechuje się on pełną realizacją gotowego produktu, w finalnej obudowie, w pełni funkcjonalny i spełniający wszelkie wymagania techniczne wobec gotowego produktu. Stanowi on wzór dla każdej jednostki wytworzonej później w produkcji masowej. Wykonanie takiego urządzenia jest momentem przełomowym z punktu widzenia projektu. W zasadzie im większa jest planowana produkcja modułu, tym bardziej potrzebne jest scentralizowanie prac w etapach DFMA i preprodukcji. Ogranicza ono bowiem ryzyko uruchomienia produkcji wyrobu „niedojrzałego”.

6. Produkcja masowa

Finalnym krokiem jest produkcja pierwszej partii, która umożliwia analizę możliwych wad produktu. Definiuje działania kontroli jakości, które w kolejnych etapach mogą wykryć usterki w produkcie.

Nie oznacza to jednak końca pracy z produktem, musimy pamiętać, że dzisiejsze rynki są na tyle dynamicznie wymagające pod kątem producenta, że nieustannie należy się przyglądać możliwości dalszych optymalizacji, zarówno pod kątem projektu (co można wprowadzić w następnej wersji produktu), jak i elementów które stanowią zazwyczaj aż 80% kosztu samego urządzenia. Rzetelny partner posiadający doświadczenie w tych dwóch obszarach to dziś wartość nie do przecenienia. Taki model współpracy proponuje ELHURT, co zapewnia sukcesy kooperacji, jak i produktowi / projektowi.


Zachęcamy do składania zapytań ofertowych – formularz zapytania