Traceability w produkcji elektroniki

Koncepcja traceability nigdy nie była tak ważna jak w dzisiejszym przemyśle elektronicznym.

Ryzyko związane z rosnącą złożonością łańcucha dostaw w przemyśle sprawiło, że Traceability stało się niezwykle ważne dla producentów elektroniki, niezależnie od ich zakresu czy wielkości.

 

Ale czym jest tak naprawdę Traceability i dlaczego jest tak ważne?

Traceability, a inaczej identyfikalność – to zdolność śledzenia (odtworzenia historii) przepływu komponentów w każdym etapie łańcuchu procesu i sieciach dostaw wraz z rejestracją parametrów identyfikujących te komponenty oraz wszystkich lokalizacji objętych przepływem. Rozwiązania Traceability umożliwiają jasny wgląd w poszczególne etapy procesu produkcyjnego, zapewniając tym samym, że w określonym momencie produkcji, we właściwym czasie zostanie użyty odpowiedni materiał. Producenci wykorzystują te informacje, w celu:

 • Poprawienia przejrzystości procesów;
 • Wykrywania i eliminowania defektów na etapie produkcji;
 • Poprawienia jakości i zagwarantowania zgodności z przepisami;
 • Poprawienia opłacalności produkcji i zapewnienia dostaw na czas;
 • Ochrony integralności marki.

Zagadnienie Traceability, a dokładniej jego korzyści i wpływ na branżę produkcji elektroniki jest bezsprzecznie tematem na czasie, podejmowanym w wielu publikacjach naukowych i badawczych w ciągu ostatnich kilku lat.

 

Główne zalety śledzenia komponentów i płytek PCB:

 • Zmniejsza zakres i rozmiar strat i zwrotów produktów;
 • Umożliwia dokładne śledzenie wszystkich czynności związanych z produkcją poprzez rejestrowanie wszystkich punktów montażowych PCB oraz punktów kontrolnych;
 • Pozwala automatycznie kojarzyć konkretnych dostawców > partie > kody dat z
  numerami seryjnymi PCB, zapobiegając tym samym wszelkim domysłom;
 • Eliminuje błędy montażu związane z niewłaściwym umieszczeniem komponentów poprzez sprawdzanie kompletacji i programowania maszyny;
 • Zapewnia natychmiastową przejrzystość zmian poziomu zapasów, co pozwala usprawnić planowanie zapasów;
 • Pozwala pozyskać nowych klientów biznesowych dzięki spełnieniu podstawowych wymagań systemu Traceability.

 

Chociaż systemy identyfikowalności poprawiają procesy produkcyjne i redukują koszty związane z wadami produktu lub niezgodnością, koszt finansowy i wartość wdrożenia tego systemu są  równie ważnymi czynnikami biznesowymi decydującymi o jego wdrożeniu. Na chwilę obecną systemy te są stosunkowo drogie, zwłaszcza gdy chce się gromadzić informacje dla wszystkich urządzeń znajdujących się w linii produkcyjnej. Dzięki stale rosnącej popularności tych systemów, już w niedalekiej przyszłości będziemy mogli zaobserwować spadek ich kosztów inwestycyjnych  i tym samym polepszenie ich dostępności na rynku.

 

Traceability w Produkcji Elektroniki

Designed by Freepik

 

Większość systemów Traceability obejmuje trzy główne składniki:

 • sprzęt (hardware) – dostępne rodzaje różnią się znacząco w zakresie możliwości i ceny. Podstawowe urządzenia, wymagające minimalnych nakładów finansowych, zazwyczaj są ograniczone w swojej funkcjonalności. Prędkość, przechowywanie danych, pojemność i łączność są ważnymi elementami systemu sprzętowego, który należy rozważyć przy dostosowywaniu poziomu inwestycji do pożądanej funkcjonalności systemu Traceability.
 • oprogramowanie (software) – oprogramowanie odgrywa najistotniejszą rolę w ogólnym systemie identyfikowalności. Pozwala producentom na wykorzystanie danych przechwyconych w całym obiekcie w celu poprawy jakości, wydajności i zgodności.
 • sprzęt do znakowania – końcowym składnikiem systemów identyfikowalności jest sposób znakowania materiałów podczas przebiegu procesu produkcyjnego. Trzy najczęściej używane metody to: etykietowanie kodami kreskowymi, bezpośrednie oznaczanie i technologia RFID. Każda metoda ma swoje zalety i ograniczenia.

 

W związku ze stale rosnącymi wymogami dotyczącymi przepisów branżowych, gwarancyjnych i zwrotów, producenci elektroniki mają wiele do zyskania dzięki Traceability. Są w stanie lepiej konkurować i wyróżniać się na rynku, poprzez czerpanie bezpośrednich i pośrednich korzyści wynikających z wdrożenia tego systemu. Wśród zalet Traceability można wyróżnić poprawę procesu produkcyjnego, kontrolowanie łańcucha dostaw, minimalizowanie ryzyka wystąpienia defektów czy poprawę poziomu obsługi klienta. Uzyskana poprzez wdrożenie systemu identyfikowalności wartość w połączeniu z minimalizacją kosztów i ryzyka sprawia, że ​​jest to kluczowy mechanizm dla producenta, który chce poprawić przejrzystość, wydajność i jakość produktu. W zależności od potrzeb i możliwości inwestycyjnych, system Traceability można dostosować do  zakresu i potrzeb cenowych każdego rodzaju producenta. Najbardziej popularne systemy Traceability są wdrażane w związku z wymaganiami klienta, ale korzyści znacznie wykraczają poza tę potrzebę.